test

Quiz test - vysledkova tabulka

Autor kvizu: Martin Gregor
Odkaz na FB stranku kvizu: https://www.facebook.com/10155536456463283

Umiestnenie Meno Pocet bodov
1 "Čo máte v tom kufri?" "Ako to mám vedieť?" "Jaj, pán je zo Slovenska.." xD 3